Rekordowy kwartał grupy Grodno

Skonsolidowane przychody Grodna wyniosły w czerwcu 87,3 mln zł, co oznacza wzrost o 63 proc. rok do roku oraz narastająco od kwietnia do czerwca 240,8 mln zł (wzrost o 61 proc. w ujęciu rocznym). Dzięki rosnącej sprzedaży OZE i energooszczędnych rozwiązań, spółka ma za sobą najlepszy miesiąc i najlepszy kwartał w historii swojej działalności.